Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2015060514560875
Kategória:AAB
Autor:Kokinda Marek (90%)
Autor:Turek Milan (10%)
Názov:Výber a príprava mladých hokejistov
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu, 2015
Rozsah:108 s.
ISBN:978-80-555-1126-9
Ohlas:[4] KANDRÁČ, R., DZUGAS, D., JESENSKÝ, M. et al. 2016. Pohybová výkonnosť ako kritérium posudzovania športového talentu v mladšom školskom veku. In Acta Facultatis exercitationis corporis universitatis Presoviensis . Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016, s. 82. ISBN 978-80-555-1701-8.
Ohlas:[4] WEISS, Kristián 2018. Hodnotenie silových schopností hokejistov v staršom školskom veku. In ŠVUK 2018 : celoslovenské kolo študentskej vedeckej a umeleckej činnosti vo vednom odbore Vedy o športe, zborník vedeckých prác [CD-ROM]. Banská Bystrica : Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici , 2018, s. 163. ISBN 978-80-557-1496-7 .
Ohlas:[1] CHOVANOVÁ, Erika 2019. The development of coordination abilities in non-integrated students and correction of behavior disorders in integrated students through engaging in movement games. In Physical activity review, ISSN 2300-5076. 2019, vol. 7, s. 209-218.