Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2015060511110758
Kategória:AAB
Autor:Bandurová Lenka (100%)
Názov:George Santayana priekopník estetického myslenia v USA
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2015
Rozsah:217 s.
ISBN:978-80-555-1272-3
Edícia:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Monographia 196 ; AFPh UP 483/516
Ohlas:[6] SOŠKOVÁ, Jana 2016. George Santayana priekopník estetického myslenia v USA. In Espes : elektronický časopis Spoločnosti pre estetiku na Slovensku, ISSN 1339-1119. 2016, roč. 5, č. 1, s. 82-83.