Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2015031110023847
Kategória:AFA
Autor:Žolnová Jarmila (100%)
Názov:Theoretical framework for the supervison of the pre-school teachers in the education of the child with behavioural problems
Zdroj:Inkluzja, terapia, wspieranie rozwoju jako problemy wspólczesnej edukacji=Inclusion, therapy, development support as the problems of contemporary eduacation
Vydavateľské údaje:Nowy Sacz : Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Nowym Saczu, 2014
Lokácia:S. 291-294
ISBN:978-83-62550-47-0
Ohlas:[4] PODHÁJECKÁ, M., SOCHA, M., GERKA, V. 2015. Pedagogická intervencia pre deti s problémovým správaním v predškolskom veku. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2015, s. 205-206. ISBN 978-80-555-1510-6.