Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2014121710385330
Kategória:BCI
Autor:Ali Taha Viktória (50%)
Autor:Tej Juraj (50%)
Názov:Kreatívne metódy a techniky v manažmente
Vydavateľské údaje:Prešov : Bookman, 2014
Rozsah:99 s.
ISBN:978-80-8165-076-5
Ohlas:[4] KRAVČÁKOVÁ, Gabriela et al. 2014 [cit. 2015-06-02]. Organizačné správanie : vysokoškolská cvičebnica. 1. vyd. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2014 [cit. 2015-06-02], s. 186. ISBN 978-80-8152-213-0. Dostupný na internete <http://unibook.upjs.sk/image/data/knihy%202014/FVS/2014-Cvicebnica-KEGA.pdf>