Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2014111209505947
Kategória:ADE
Autor:Angelovič Martin (100%)
Názov:Slovak-Ukrainian part of Schenghen area. History, security and quality of life
Zdroj:Przeglad geopoliticzny [elektronický zdroj]
Lokácia:Vol. 10 (2014), online, s. 77-88
ISSN:2080-8836
URL:http://przeglad.org/wp-content/uploads/2014/10/Angelovic_Martin_PG_vol_10.pdf
Ohlas:[4] ROSIČ, M., MADZIKOVÁ, A. 2014. Nezamestnanosť v slovensko-poľskom pohraničí v kontexte cezhraničnej spolupráce. In Priestorovo-politické systémy na začiatku 21. storočia a perspektívy ich vývoja. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2014, s. 69. ISBN 978-80-555-1177-1.
Ohlas:[1] BUCHER, S. 2015. Konkurencieschopnosť krajín Vyšehradskej štvorky ako turistickej destinácie na európskom trhu cestovného ruchu. In XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015, s. 639. ISBN 978-80-210-7861-1.