Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2014110513491874
Kategória:ADF
Autor:Žolnová Jarmila (32%)
Autor:Višňovská Jana (34%)
Autor:Majherová Mária (34%)
Názov:Životná spokojnosť na stredných odborných školách pri reedukačných centrách
Zdroj:Špeciálny pedagóg : časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax
Lokácia:Roč. 3, č. 2 (2014), s. 50-69
ISSN:1338-6670