Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2014072209180136
Kategória:AEC
Autor:Žolnová Jarmila (34%)
Autor:Podhájecká Mária (33%)
Autor:Gerka Vladimír (33%)
Názov:Harmonizácia dieťaťa s deficitom pozornosti s hyperaktivitou prostredníctvom hry
Zdroj:Vozmožnosti i ograničenija sovremennoj obrazovateľnoj dejstviteľnosti
Vydavateľské údaje:Siedlce : Elpil - Jaroslaw Pilich, 2014
Lokácia:S. 49-59
ISBN:978-83-934036-3-9
Ohlas:[3] PODHÁJECKÁ, M., GERKA, V. 2014. Problematika edukácie detí s problémovým správaním. In Inkluzja, terapia, wspieranie rozwoju jako problemy wspólczesnej edukacji=Inclusion, therapy, development support as the problems of contemporary eduacation. Nowy Sacz : Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Nowym Saczu, 2014, s. 290. ISBN 978-83-62550-47-0.