Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2014052109561087
Kategória:N/A
Autor:Žiaková Katarína (33%)
Autor:Gurková Elena (33%)
Autor:Cap J. (33%)
Názov:Problematika ošetrovateľskej terminológie v ošetrovateľstve
Zdroj:Ošetřovatelská diagnostika a praxe založená na důkazech II
Vydavateľské údaje:Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2008
Lokácia:S. 83-85
ISBN:978-80-7368-499-0
Ohlas:[4] KOVÁČOVÁ, M., SIMOVÁ, A. 2013. Intímny život stomikov ako ošetrovateľský problém. In Sestra : odborný časopis s recenzovanou prílohou pre sestry, pôrodné asistentky, lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov, ISSN 1335-9444. 2013, roč. 12, č. 9-10, s. 19.
Ohlas:[4] MAJERNÍKOVÁ, Ľ., LIZÁKOVÁ, Ľ. 2017. Problematika anatomickej terminológie v štúdiu vybraných zdravotníckych povolaní. In Anatomická nomenklatúra v slovanskom kontexte. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2017, s. 180. ISBN 978-80-555-1863-3.