Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2014041615202302
Kategória:N/A
Autor:Žiaková Katarína (33%)
Autor:Cap J. (33%)
Autor:Gurková Elena (33%)
Názov:Validizácia ošetrovateľskej diagnózy Beznádej
Zdroj:Kontakt
Lokácia:Roč. 8, č. 2 (2006), s. 249-253
ISSN:1212-4117
Ohlas:[4] VÖRÖSOVÁ, Gabriela 2013. Validation studies of nursing diagnoses in V4 countries. In Nursing of the 21st century in the process of changes 2013 : symposium proceedings. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2013, s. 354. ISBN 978-80-558-0421-7.
Ohlas:[4] VÖRÖSOVÁ, Gabriela 2013. Diagnóza v ošetrovateľstve. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2013, s. 248. ISBN 978-80-558-0233-6.