Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2014041615125493
Kategória:N/A
Autor:Žiaková Katarína (25%)
Autor:Cap J. (25%)
Autor:Farský I. (25%)
Autor:Gurková Elena (25%)
Názov:Duchovná pieseň - validizácia ošetrovateľskej diagnózy
Zdroj:Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve a v pôrodnej asistencii [elektronický zdroj]
Vydavateľské údaje:Martin : Univerzita Komenského v Bratislave, Jeseniova lekárska fakulta v Martine, 2011
Lokácia:S. 469-478
ISBN:978-80-89544-00-4
Ohlas:[4] VÖRÖSOVÁ, Gabriela 2013. Validation studies of nursing diagnoses in V4 countries. In Nursing of the 21st century in the process of changes 2013 : symposium proceedings. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2013, s. 355. ISBN 978-80-558-0421-7.
Ohlas:[4] VÖRÖSOVÁ, Gabriela 2013. Diagnóza v ošetrovateľstve. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2013, s. 248. ISBN 978-80-558-0233-6.