Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2014032012025190
Kategória:AED
Autor:Adam Ján (100%)
Názov:Židia v Šariši podľa súpisu z roku 1761
Zdroj:Židia pred a za Karpatmi v priebehu stáročí
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013
Lokácia:S. 134-140
ISBN:978-80-555-1043-9
Ohlas:[4] HAJDUK, Martin 2014 [cit. 2021-2-05]. Príspevok k dejinám Židov vo vybraných lokalitách v okolí mesta Prešov v 19. storočí. In Dejiny : internetový časopis Inštitútu histórie FF PU Prešov [online], ISSN 1337-0707. 2014 [cit. 2021-2-05], roč. 2, no. 2, s. 11. Dostupný na internete <http://dejiny.unipo.sk/Blog%20Posts/dejiny-22014.html>