Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2014031110232139
Kategória:AAB
Autor:Tirpák Peter (50%)
Autor:Paľa Gabriel (50%)
Názov:Tajomstvo spásy vo svetle katechézy [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013
Rozsah:308 s.
ISBN:978-80-555-0887-0
Ohlas:[4] 2013. ŠMIDRIAK, Ondrej. Rozvíjanie novej evanjelizácie v rodinnom, cirkevnom i verejnom živote. In Reflexie nad kvalitou života. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2013, s. 147. ISBN 978-80-555-0955-6.
Ohlas:[4] 2014. NOWAKOWSKI, Przemyslaw. Liturgia dla ewangelizacji czy ewangelizacja dla liturgii?. In Liturgia hodín ako prostriedok novej evanjelizácie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2014, s. 46. ISBN 978-80-555-1080-4.
Ohlas:[4] 2016. PETRO, Marek. Prínos Laudato si' pre ekoetiku. In Sacrum a príroda. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016, s. 45. ISBN 978-80-555-1615-8.
Ohlas:[4] 2016. KARDIS, K., KARDIS, M. Identita kresťana a axiómy bezpečnosti v sekulárnej desocializovanej Európe. In Božie milosrdenstvo v obraze katechézy : zborník z vedeckej konferencie [CD-ROM]. Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta PU, 2016, s. 160. ISBN 978-80-555-1569-4.
Ohlas:[3] 2016. JENČO, Ján. La catéchèse de Clément d’Alexandrie dans le sillage de la catéchèse patristique. Czestochowa : Wydawnictwo "EDUCATOR", 2016, s. 129. ISBN 978-83-7542-105-7.
Ohlas:[4] 2015. TIRPÁK, P., DANCÁK, F., OSTROWSKI, M. Homo viator et homo peregrinus. 1. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2015, s. 169. ISBN 978-80-555-1442-0.
Ohlas:[4] 2018. KLIMEK, Jan. Teologiczno-psychologiczne zalozenia wiazania Slowa Bozego z obrazem (symbolem) kulturowym w akcji liturgicznej cyklicznych rekolekcji. In Objavenie duchovného dedičstva a viery v slove i obraze. Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity, 2018, s. 42. ISBN 978-80-555-2028-5.
Ohlas:[3] 2018. SARAKA, Damián. Evanjelizácia ako cesta k človeku. In Acta educationis 2016, ISSN 2544-5073. Krakow : Wydawnictvo Avalon, 2018, s. 133.
Ohlas:[4] 2018. SARAKA, Damián. Evanjelium a postmoderná doba. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2018, s. 80, 93. ISBN 978-80-555-2158-9.
Ohlas:[4] 2019. SEDLÁKOVÁ, Jaromíra. Postmoderná spoločnosť ako výzva pre zrod živej viery v kontexte novej evanjelizácie. Prešov : Prešovská univerzita, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2019, s. 157, 167. ISBN 978-80-555-2249-4.
Ohlas:[4] 2020. SEJKA, Matúš. Pastorácia mládeže na základe spirituality a formácie sv. don Bosca. [S.n. : S.l.], 2020, s. 74.
Ohlas:[4] 2021. TKÁČ, Martin. Význam vybraných cudzích slov v Svätej božskej liturgii nášho otca svätého Jána Zlatoústeho. In Theologos : theological revue, ISSN 1335-5570. - ISSN 2644-5700. 2021, roč. 23, č. 2, s. 205,212.
Ohlas:[4] 2021. KIELIAN, A., MAZUREK, M. Teoria kształcenia intermedialnego w katechezie biblijnej online. In Farská a školská katechéza v spásnom diele človeka : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta, 2021, s. 135. ISBN 978-80-555-2825-0.
Ohlas:[4] 2021. PALOČKO, Štefan. Schéma Kristovho spasiteľného diela ako podklad pre katechézu. In Farská a školská katechéza v spásnom diele človeka : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta, 2021, s. 123. ISBN 978-80-555-2825-0.
Ohlas:[4] 2021. JENČO, Ján. Formovanie Božieho obrazu v katechéze detí predškolského veku. In Farská a školská katechéza v spásnom diele človeka : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta, 2021, s. 102. ISBN 978-80-555-2825-0.
Ohlas:[4] 2023. MOLČÁNYI, Ivan. Požehnania vo svätom písme = Blessings in the Holy Bible. In Theologos : theological revue, ISSN 1335-5570. 2023, roč. 25, č. 1, s. 49.
Oblasť výskumu:020