Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2014021910440868
Kategória:AED
Autor:Ali Taha Viktória (100%)
Názov:Podpora a rozvoj kultúrneho a kreatívneho turizmu prostredníctvom využitia sociálnych médií
Zdroj:Výskum súčasného stavu a možností marketingovej komunikácie významných náboženských kultúrnohistorických a pútnických miest v sledovaných oblastiach : zborník vybraných štúdií výskumného grantu APVV SK-PL-0061-12
Vydavateľské údaje:Prešov : Bookman, 2013
Lokácia:S. 51-57
ISBN:978-80-9165-032-1
Ohlas:[4] TEJ, Juraj 2014. Tokajská vinárska oblasť - zdroj regionálnych špecialít využívaných v turizme. In Folia geographica, ISSN 1336-6157. 2014, vol. 56, no. 1, s. 138.
Ohlas:[1] TEJ, J., MATUŠÍKOVÁ, D. 2015. Carnival as a tourist product and its place in the local development. In Ekonomičnyj časopys - XXI=Economic annals - XXI, ISSN 1728-6220. 2015, č. 11-12, s. 116.