Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAA
Autor:Bilá Magdaléna (50%)
Autor:Kačmárová Alena (50%)
Názov:When pragmatics meets prosody : (discovering what text means to the speaker)
Vydavateľské údaje:Brno : MSD, 2013
Rozsah:148 s.
ISBN:978-80-7392-213-9
Ohlas:[4] FERENČÍK, Milan 2013. English grammar in discourse. Part 1. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, s. 151. ISBN 978-80-555-0943-3.
Ohlas:[4] FERENČÍK, Milan 2013. English grammar in discourse. Part 2. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, s. 93. ISBN 978-80-555-0944-0.
Ohlas:[4] FERENČÍK, Milan 2016. English stylistics as discourse analysis. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2016, s. 150. ISBN 978-80-555-1735-3.