Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Adam Ján (100%)
Názov:Stav evanjelickej cirkvi a.v. v Šariši v 2. polovici 18. storočia
Zdroj:Miscellanea Anno 2000
Vydavateľské údaje:Prešov : Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV, 2001
Lokácia:S. 58-64
ISBN:80-967951-7-1
Ohlas:[4] KUSENDOVÁ, Dagmar (ed.). Historický atlas evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. [1. vyd.]. Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2011, s. 160. ISBN 978-80-7140-365-4.