Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2013110611495817
Kategória:N/A
Autor:Adam Ján (100%)
Názov:Bemerkungen zur Kalvinischen Reformation in der Slowakei
Zdroj:Die Reformation und ihre Wirkungsgeschichte in der Slowakei
Vydavateľské údaje:Wien : Evangelischer Presseverband, 1996
Lokácia:S. 90-97
ISBN:3-85073-242-8
Ohlas:[6] OSTROLUCKÁ, M. 1998. Die Reformation und ihre Wirkungsgeschichte in der Slowakei. In Slovenská archivistika. 1998, roč. 33, č. 1, s. 135.
Ohlas:[3] SÖRRIES, Reiner 2008. Von Kaisers Gnaden. Böhlau : Böhlau-Verlag GmbH, 2008, s. 217. ISBN 9783412201548.
Ohlas:[3] CRACIUN, Maria 2002. Confessional identity in east-central Europe. Cluj-Napoca : University of Cluj, 2002, s. 52, 63. ISBN 978-0-7546-0320-7.
Ohlas:[4] KÓNYOVÁ, A., KÓNYA, P. 2010. Kalvínska reformácia a reformovaná cirkev na východnom Slovensku v 16.-18. storočí. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2010, s. 210. ISBN 978-80-555-0179-6.