Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2013110515572914
Kategória:BED
Autor:Žolnová Jarmila (100%)
Názov:Význam individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu v špeciálno-pedagogickej práci
Zdroj:Multidimenzionálny a interdisciplinárny charakter systému výchovného poradenstva a prevencie [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z I. poradenských dní v Slovenskej republike s medzinárodnou účasťou, Jasná 20.-22. október 2008
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2009
Lokácia:S. 112-114
ISBN:978-80-555-0144-4