Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Adam Ján (100%)
Názov:Predpoklady vzniku kláštorov východného obradu v severovýchodnom Uhorsku
Zdroj:Dejiny a kultúra rehoľných komunít na Slovensku : príspevky na II. sympóziu o cirkevných dejinách Slovenska na Trnavskej univerzite 15.-16. okt. 1996
Vydavateľské údaje:Trnava : Trnavská univerzita, 1994
Lokácia:S. 71-76
ISBN:80-88774-00-4
Ohlas:[3] DERWICH, Marek. Nowsze badania nad monastycyzmem na Slowacji. In Nasza przeszlosc, ISSN 0137-3218. 2000, t. 93, s. 442.
Ohlas:[2] OSLANSKÝ, František. K podmienkam a prameňom sviatočných dní v stredoveku. In Historický časopis. 1996, roč. 44, č. 4, s. 574.
Ohlas:[3] DERWICH, Marek. Studia nad poczatkami monastycyzmu na ziemiach Polskich. Pierwsze opactwa i ich funkcje. In Kwartalnik Historyczny, ISSN 0023-5903. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2020, 2000, roč. 107, s. 102.