Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2013102114312713
Kategória:CAB
Autor:Andruchovyč Jurij (0%)
PrekladateľKupko Valerij (100%)
Názov:Moskoviáda
Vydavateľské údaje:Bratislava : Kalligram, 2013
Rozsah:197 s.
ISBN:978-80-8101-673-8
Ohlas:[6] MARKOVIČ, Pavol 2013. Pod Moskvou, vedľa Európy. In Romboid : časopis pre literatúru a umeleckú komunikáciu, ISSN 0231-6714. 2013, roč. 48, č. 8, s. 81-82.
Ohlas:[6] KUSÁ, Maša 2013. Moskoviáda. In Revue svetovej literatúry : časopis pre zahraničnú literatúru, ISSN 0231-6269. 2013, roč. 49, č. 3, s. 126-128.
Ohlas:[6] PETRAŠKO, Ľudovít 2014. Spomienka na impérium v štádiu rozkladu. In Rak : revue aktuálnej kultúry, ISSN 1335-1702. 2014, roč. 19, č. 6, s. 51-52.