Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2013101810403457
Kategória:ABD
Autor:Adam Ján (100%)
Názov:Snina v období 1711-1848
Zdroj:Snina
Vydavateľské údaje:Snina : Elinor, 2013
Lokácia:S. 83-112
ISBN:978-80-970408-5-7
Ohlas:[4] PALGUTOVÁ, Katarína 2017. Hámorský náučný chodník. Projekt švajčiarskeho finančného mechanizmu: "Objavme históriu baníctva a železiarskej výroby vo Vihorlatských vrchoch". Novootvorené múzeum s náučným chodníkom v Zemplínskych Hámroch. In Muzeológia a kultúrne dedičstvo, ISSN 1339-2204. 2017, vol. 5, č. 1, s. 195.