Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2013093009521292
Kategória:ADM
Autor:Žiaková Katarína (25%)
Autor:Gurková Elena (25%)
Autor:Šerfelová Radka (25%)
Autor:Čáp Juraj (25%)
Názov:Stimuly a bariéry vo využívaní ošetrovateľských diagnóz
Zdroj:Ošetřovatelství a porodní asistence : recenzovaný vědecký časopis
Lokácia:Roč. 4, č. 3 (2013), s. 601-608
ISSN:1804-2740