Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2013062009584096
Kategória:GII
Autor:Andrejová Zuzana (100%)
Názov:Konferencia doktorandov a mladých vedecko-pedagogických pracovníkov Rómsky holokaust v krajinách strednej Európy
Zdroj:Acta theologica et religionistica [elektronický zdroj] : internetový časopis doktorandov Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove
Lokácia:Roč. 2, č. 1 (2013), online, s. 191-192
ISSN:1338-7251
URL:http://www.unipo.sk/public/media/15888/Acta%20theologica%20et%20religionistica%201-%202013.pdf