Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2013052010524439
Kategória:N/A
Autor:Adamkovičová Martina (33%)
Autor:Bosá Monika (33%)
Autor:Bosý Dávid (33%)
Názov:Práca verzus rodina? Zosúlaďovanie pracovného a rodinného života očami zamestnankýň a zamestnancov
Vydavateľské údaje:Prešov : ZZŽ Mymamy - materské centrum, 2006
Rozsah:126 s.
Ohlas:[4] TOKÁROVÁ, Anna 2012. Rodová rovnosť a zosúlaďovanie práce a rodinného života v Slovenskej republike. In Rovnosť príležitosti a zosúlaďovanie práce a rodiny v praxi moderných organizácií : medzinárodná vedecká konferencia : 4.-5. októbra 2012, Liptovský Mikuláš, Slovakia. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2012, s. 64. ISBN 978-80-8040-457-4.