Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2013051415493982
Kategória:N/A
Autor:Adamcová Lívia (33%)
Autor:Bérešová Jana (33%)
Autor:Koželová Adriána (33%)
Názov:Cudzie jazyky a medzikultúrna komunikácia - 1 : vzťahy, súvislosti a perspektívy
Vydavateľské údaje:Bratislava : Z-F LINGUA Bratislava, 2011
Rozsah:112 s.
ISBN:978-80-89328-67-3
Ohlas:[4] HLOPKOVÁ, Jana 2012 [cit. 2013-05-14]. Aktuálne precedentné fenomény v slovenských a španielskych médiách. In Jazyk a kultúra : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-1148. 2012 [cit. 2013-05-14], roč. 3, č. 12. Dostupný na internete <http://www.ff.unipo.sk/jak/12_2012/hlopkova.pdf>