Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Duleba Alexander (33%)
Autor:Lukáč P. (33%)
Autor:Wlachowský M. (33%)
Názov:Zahraničná politika Slovenskej republiky : stav, východiská, perspektívy
Vydavateľské údaje:Bratislava : Výskumné centrum SFPA, 1998
Rozsah:63 s.
ISBN:80-967745-4-9
Ohlas:[4] Európska diplomacia. Bratislava : Epos, 2012, s. 196, 204. ISBN 978-80-8057-963-0.
Ohlas:[4] Tri obdobia dvoch desaťročí zahraničnej politiky Slovenskej republiky. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy [online], ISSN 1335-2741. 2014 [cit. 2018-01-25], roč. 17, č. 3, s. 146. Dostupný na internete <https://sekarl.euba.sk/arl-eu/sk/detail-eu_un_cat.1-s120998-Politicke-vedy/?disprec=1&iset=2>
Ohlas:[1] Security perception and security policy in Central Europe, 1989–2019. In Defense and security analysis, ISSN 1475-1798. 2021, vol. 37, no. 1, s. 1-8.