Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2013011813020934
Kategória:ADF
Autor:Andrejiová L. (50%)
Autor:Magurová Dagmar (50%)
Názov:Nezamestanosť ako sociálny jav a jeho dôsledky
Zdroj:Zdravotníctvo a sociálna práca : vedecký časopis
Lokácia:Roč. 7, č. 1-2 (2012), s. 8-17
ISSN:1336-9326
Ohlas:[4] MUSILOVÁ, E., ŠTIAVNICKÁ, D. 2012. Nezamestnanosť. In Zdravotníctvo a sociálna práca : vedecký časopis, ISSN 1336-9326. 2012, roč. 7, suppl. s. 82.