Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2013011811252464
Kategória:AFD
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Formovanie národného a morálneho myslenia v slovenskej literatúre na prelome storočí (medzi literárnym romantizmom a literárnym realizmom)
Zdroj:Etika na Slovensku (19. storočie a 1. polovica 20. storočia)
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012
Lokácia:S. 131-143
ISBN:978-80-555-0583-1
Ohlas:[4] GLUCHMAN, Vasil 2013. Idey humanizmu v dejinách etiky na Slovensku. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, s. 206. ISBN 978-80-555-0896-2.