Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2013011610343776
Kategória:FAI
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Genologické a medziliterárne štúdie 7 : teória a interpretácia umeleckého textu
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012
Rozsah:200 s.
ISBN:978-80-555-0628-9
Edícia:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis; Literárnovedný zborník č. 39 ; AFPh UP 365/446
Ohlas:[6] MRÁZ, Peter 2013. Z akademických lektúr. In Knižná revue : mesačník o nových knihách, ISSN 1210-1982. 2013, roč. 23, č. 7, s. 20.
Ohlas:[6] MRÁZ, Peter 2013. Lesk a bieda literárnej vedy. In Knižná revue : mesačník o nových knihách, ISSN 1210-1982. 2013, roč. 23, č. 14-15, s. 34.