Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2012121710124896
Kategória:ADF
Autor:Žolna Matúš (100%)
Názov:Vybrané teoreticko-metodologické aspekty hodnotenia regionálneho rozvoja vidieckeho mikroregiónu
Zdroj:Geographia Cassoviensis
Lokácia:Roč. 4, č. 2 (2010), s. 231-234
ISSN:1337-6748
Ohlas:[4] CHARVÁT, Tomáš 2011. Úvod do problematiky mikroregiónov v Slovenskej republike. In Acta Geographica Universitatis Comenianae, ISSN 1338-6034. 2011, vol. 55, no. 2, s. 288.