Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2012060714261984
Kategória:AED
Autor:Adam Ján (100%)
Názov:Smery útekov poddaných z humenského panstva v 1. polovici 18. storočia
Zdroj:Obyvateľstvo Karpatskej kotliny I
Vydavateľské údaje:Prešov : Universum, 1997
Lokácia:S. 22-37
ISBN:80-967753-1-6
Ohlas:[4] ŠOLTÉS, Peter 2009. Tri jazyky, štyri konfesie. Bratislava : Historický ústav SAV, 2009, s. 217. ISBN 978-80-970060-6-8.
Ohlas:[3] ŠOLTÉS, Peter 2010. "Razliv russkoj reki". Migrationen und Konfessionen im nordöstlichen Ungarn im 17. und 18. Jahrhundert. In Kirchen als Integrationsfaktor für die Migranten im Südosten der Habsburgermonarchie in 18. Jahrhundert. Berlin : LIT Verlag Dr. W. Hopf, 2010, s. 116. ISBN 978-3-643-10045-0.
Ohlas:[4] MIŠÍKOVÁ, Alena 2008. Dejiny obce od prvej písomnej zmienky do roku 1848. In Zemplínska Široká : história a súčasnosť. [Michalovce] : Excel enterprise, 2008, s. 37. ISBN 978-80-89258-23-9.
Ohlas:[4] ČIŽMÁR, M., KAPRÁĽ, P. 2001. Ty, moja rodná Belá... Levoča : Polypress, 2001, s. 284. ISBN 80-88704-43-x.
Ohlas:[4] MIŠÍKOVÁ, Alena 2007. Dejiny okolia Michaloviec do polovice 19. storočia. In Dejiny Michaloviec. [1. vyd.]. Košice : TypoPress, 2007, s. 96, 97. ISBN 978-80-89089-63-5.
Ohlas:[4] MOLNÁR, Martin 2008. Ľubiša v rokoch 1711 - 1848. In Ľubiša : história a súčasnosť obce. [1. vyd.]. Michalovce : Excel enterprise, 2008, s. 43. ISBN 978-80-89258-23-9.