Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Adam Ján (100%)
Názov:Smery útekov poddaných z humenského panstva v 1. polovici 18. storočia
Zdroj:Obyvateľstvo Karpatskej kotliny I
Vydavateľské údaje:Prešov : Universum, 1997
Lokácia:S. 22-37
ISBN:80-967753-1-6
Ohlas:[4] ŠOLTÉS, Peter. Tri jazyky, štyri konfesie. Bratislava : Historický ústav SAV, 2009, s. 217. ISBN 978-80-970060-6-8.
Ohlas:[3] ŠOLTÉS, Peter. "Razliv russkoj reki". Migrationen und Konfessionen im nordöstlichen Ungarn im 17. und 18. Jahrhundert. In Kirchen als Integrationsfaktor für die Migranten im Südosten der Habsburgermonarchie in 18. Jahrhundert. Berlin : LIT Verlag Dr. W. Hopf, 2010, s. 116. ISBN 978-3-643-10045-0.
Ohlas:[4] MIŠÍKOVÁ, Alena. Dejiny obce od prvej písomnej zmienky do roku 1848. In Zemplínska Široká : história a súčasnosť. [Michalovce] : Excel enterprise, 2008, s. 37. ISBN 978-80-89258-23-9.
Ohlas:[4] ČIŽMÁR, M., KAPRÁĽ, P. Ty, moja rodná Belá... Levoča : Polypress, 2001, s. 284. ISBN 80-88704-43-x.
Ohlas:[4] MIŠÍKOVÁ, Alena. Dejiny okolia Michaloviec do polovice 19. storočia. In Dejiny Michaloviec. [1. vyd.]. Košice : TypoPress, 2007, s. 96, 97. ISBN 978-80-89089-63-5.
Ohlas:[4] MOLNÁR, Martin. Ľubiša v rokoch 1711 - 1848. In Ľubiša : história a súčasnosť obce. [1. vyd.]. Michalovce : Excel enterprise, 2008, s. 43. ISBN 978-80-89258-23-9.