Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2012053010230075
Kategória:AED
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Román v listoch
Zdroj:Genologické a medziliterárne štúdie 6 : genologické konfrontácie
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012
Lokácia:S. 43-50
ISBN:978-80-555-051-4
Ohlas:[6] MRÁZ, Peter 2013. Z akademických lektúr. In Knižná revue : mesačník o nových knihách, ISSN 1210-1982. 2013, roč. 23, č. 7, s. 20.