Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2012052914191873
Kategória:AED
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Interpretácia umeleckého textu v literárnohistorickom kontexte
Zdroj:Interpretačný rozmer literárnych textov minulosti
Vydavateľské údaje:Nitra : Univerzita Konštantína Filozofia v Nitre, 2011
Lokácia:S. [175]-188
ISBN:978-80-8094-966-2
Ohlas:[4] ZAJÍČKOVÁ, Martina 2013. Stereotypy ako špecifiká diel staršej slovenskej literatúry. In Literárnohistorické kolokvium : I. stredovek. II. humanizmus a renesancia. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2013, s. 119. ISBN 978-80-88746-24-9.