Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2012030513360037
Kategória:AFD
Autor:Adamkovičová Martina (100%)
Názov:E-learningová podpora vzdelávania v podmienkach Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove
Zdroj:Technológie vzdelávania v príprave učiteľov prírodovedných a technických predmetov [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej vedecko-odbornej, ktorá bola organizovaná pri príležitosti 60-teho výročia prípravy učiteľov fyziky v Prešove, 24.-25. november 2011
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra fyziky, matematiky a techniky, 2011
Lokácia:S. 35-41
ISBN:978-80-555-0438-4