Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2012022116301906
Kategória:AFD
Autor:Andrejiová Lucia (40%)
Autor:Magurová Dagmar (60%)
Názov:Paliatívna a hospicová starostlivosť v minulosti a v "procese víťaznej medicíny"
Zdroj:Spolupráca pomáhajúcich profesií v paliatívnej a hospicovej starostlivosti : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
Vydavateľské údaje:Bratislva : VŠZaSP sv. Alžbety, 2011
Lokácia:S. 16-25
ISBN:978-80-8132-016-3
Ohlas:[4] GELATÍKOVÁ, A., PADYŠÁKOVÁ, H. 2014. Psychosociálne aspekty starostlivosti o paliatívnych pacientov. In Ošetrovateľský obzor : vedecý odborný časopis Ministerstva zdravotníctva SR a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, ISSN 1336-5606. 2014, roč. 11, č. 1-2, s. 17.