Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2012012612583440
Kategória:AED
Autor:Ali Taha Viktória (50%)
Autor:Sirková Michaela (50%)
Názov:Rozvoj kreativity ako dôležitá súčasť vzdelávania manažérov
Zdroj:Sociálna inteligencia v manažmente školy a v pracovnom procese [elektronický zdroj] : nekonferenčný vedecký zborník recenzovaných štúdií s medzinárodnou účasťou
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2011
Lokácia:S. 3-9
ISBN:978-80-555-0436-0
Ohlas:[3] BEDNÁROVÁ, Lucia 2013. Trends in environmental firm management. In ICEEE-2013 : 4th International conference "To protect our global environment of future generation" : conference proceedings . Part (A) [CD-ROM]. Budapest : Óbuda University, 2013, s. 91. ISBN 978-615-5018-93-0.