Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Antoničová Irena (100%)
Názov:Emocionálna inteligencia - alebo odborná kompetencia nie je všetko...
Zdroj:Sociálno-ekonomické otázky a problémy verejného zdravia obyvateľov východného Slovenska v kontexte členstva krajiny v Európskej únii I : recenzovaný zborník vedeckých prác pedagógov Ústavu sociálnych vied a zdravotníctva in extenso
Vydavateľské údaje:Bratislava : Via Danubia, 2011
Lokácia:S. 14-18
ISBN:978-80-89271-95-5
Ohlas:[4] Kompetencie v predškolskej edukácii. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2012, s. 139. ISBN 978-80-555-0592-3.