Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Petríková Anna (100%)
Názov:Propoveď kak kommunikativno-kuľturnyj fenomen
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2010
Rozsah:367 s.
ISBN:978-80-555-0212-0
Edícia:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis; Monographia 114 ; AFPh UP 285/367
Ohlas:[5] Propoveď kak kommunikativno-kuľturnyj fenomen. In Inostrannyje jazyki i literatura v sovremennom meždunarodnom obrazovateľnom prostranstve : sbornik materialov IV Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. Jekaterinburg : UrFU, 2011, s. 379-380. ISBN 978-5-321-01873-6.
Ohlas:[5] Propoveď kak kommunikativno-kuľturnyj fenomen. In Visnyk Ľvivskoho universytetu : serija inozemni movy, ISSN 2078-340X. 2012, vyp. 19, s. 361-362.
Ohlas:[6] O kuľturno-jazykovoj cennosti propovedi. In Jazyk a kultúra : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-1148. 2013 [cit. 2014-02-04], roč. 4, č. 16. Dostupný na internete <http://www.ff.unipo.sk/jak/cislo16.html>
Ohlas:[4] Osobitosti integračného multilingvizmu v súčasnom diskurze. In Vyučovanie ruštiny ako cudzieho jazyka vo viackultúrnom priestore : zborník vedeckých príspevkov [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2012 [cit. 2014-02-05], s. 172. ISBN 978-80-555-0505-3. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Petrikova5>
Ohlas:[3] Razviccjo leksičnych srodkav belaruskaj paeziji. Minsk : DU "BelISA", 2011, s. 239. ISBN 978-985-6874-21-1.
Ohlas:[5] Propoveď kak kommunikativno-kuľturnyj fenomen. In Slavia orientalis, ISSN 0037-6744. 2014, rocz. 63, no. 1, s. 129-132.
Ohlas:[3] Molitba kak sakraľno-apelľativnyj tekst: pragmatika i semantika. In Russkij jazyk v polikuľturnom mire. Tom 1 : X meždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencija (8-11 ijuňa 2016 g.) : sbornik naučnyj statej. Simferopoľ : Arial, 2016, s. 60. ISBN 978-5-906877-05-5.
Ohlas:[4] Russkij jazyk kak semiotiko-mentaľnaja sistema reprezentacii lingvokonfessionaľnoj bezekvivalentnosti. In Hľadanie ekvivalentností VIII. = V poiskach ekvivalentnosti VIII : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej dňa 12. novembra 2015 na Inštitúte rusistiky FF PU v Prešove = sbornik dokladov, pročitannych na meždunarodnoj konferencii, sostojavšejsia 12 nojabria 2015 g. na Institute rusistiki (IRU) FF PU v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2015, s. 95. ISBN 978-80-555-1430-7.
Ohlas:[3] Razrabotka problemy religioznogo stiľa v slavianskom jazykoznanii. In Nastojaščeje i buduščeje stilistiki : sbornik naučnych statej meždunarodnoj naučnoj konferencii. Moskva : Flinta, 2019, s. 125. ISBN 978-5-9765-4189-4.
Ohlas:[1] Perspektywy badań socjolingwistycznych w nurcie teolingwistyki słowiańskiej – uwagi wstępne=The perspectives of sociolinguistic research within the realm of slavic theolinguistics – introductory remarks. In Roczniki humanistyczne, ISSN 0035-7707. 2020, vol. 68, no. 6, s. 210.