Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2011102013381443
Kategória:AED
Autor:Ali Taha Viktória (100%)
Názov:Elektronický obchod v ére znalostí
Zdroj:Marketing Management [elektronický zdroj] : zborník vedeckých prác
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2011
Lokácia:S. 14-19
ISBN:978-80-555-0432-2
Ohlas:[4] HARAUSOVÁ, Helena 2013 [cit. 2013-07-31]. Komunikácia v organizácii. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013 [cit. 2013-07-31], s. 119. ISBN 978-80-8152-019-8. Dostupný na internete <http://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/e-publikacia/#fvs>