Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2011100413294732
Kategória:AFD
Autor:Amir Adriana (100%)
Názov:K českému a slovenskému prekladu reálií v diele M. Kocjubynského Tiene zabudnutých predkov
Zdroj:Preklad a tlmočenie 9 : kontrastívne štúdium textov a prekladateľská prax
Vydavateľské údaje:Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2011
Lokácia:S. 127-137
ISBN:978-80-557-0153-0