Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2011092709190075
Kategória:ADF
Autor:Amir Adriana (100%)
Názov:Slovensko-ukrajinský umelecký preklad v zrkadlení polstoročia
Zdroj:Jazyk a kultúra [elektronický zdroj] : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove
Lokácia:Roč. 2, č. 6 (2011), [4] s.
ISSN:1338-1148
URL:http://www.ff.unipo.sk/jak/6_2011/amir.pdf
Ohlas:[4] KREDÁTUSOVÁ, Jarmila 2018. Slovensko-ukrajinský a ukrajinsko-slovenský preklad na Slovensku po r. 1945 do súčasnosti. In Ukrajinský jazyk a kultúra v umeleckom a odbornom preklade v stredoeurópskom priestore. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2018, s. 22. ISBN 978-80-555-1997-5.