Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2011071509202401
Kategória:BED
Autor:Andraščíková Štefánia (34%)
Autor:Lazorová Iveta (33%)
Autor:Žultáková Silvia (33%)
Názov:Súčasný pohľad na povolanie pôrodnej asistentky v Slovenskej republike
Zdroj:Pôrodná asistencia v krajinách EÚ [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z odborného seminára na regionálnej úrovni s medzinárodnou účasťou konaného 23. júna 2011
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníctva, 2011
Lokácia:S. 17-22
ISBN:978-80-555-0393-6
Ohlas:[4] KOŽUCHOVÁ, Mária et al. 2019. Manažment domácej ošetrovateľskej starostlivosti I. Martin : Osveta, 2019, s. 237. ISBN 978-80-8063-468-1.