Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2011071210174270
Kategória:N/A
Autor:Andrejčáková Petra (33%)
Autor:Petruš Lukáš (33%)
Autor:Poláková Martina (33%)
Názov:Mediálna edukácia v reflexii čísel
Zdroj:Vplyv médií na sociálne a kultúrne hodnoty súčasnosti II.
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2010
Lokácia:S. 99-128
ISBN:978-80-555-0290-8
Ohlas:[3] PETRO, Marek 2011. Funkcie Kosciola i spoleczenstwa w budowaniu malzenstwa. In Rodzina wobec wyzwan wspólczesnosci. Tom II. Krosno : Krosnienska Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o., 2011, s. 36. ISBN 978-83-62843-12-1.
Ohlas:[4] PAĽA, Gabriel 2011. Médiá v kontexte (de)humanizácie spoločnosti. In (Úvahy) o biocentrizme a humanizme : zborník zo sympózia. Zvolen : Lesnícky výskumný ústav Zvolen, 2011, s. 132. ISBN 978-80-8093-156-8.