Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2011070416083103
Kategória:AFD
Autor:Andrejová Zuzana (100%)
Názov:Predstavy o duši
Zdroj:Disputationes quodlibetales : duša & Európa
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2011
Lokácia:S. 111-122
ISBN:978-80-555-0374-5
Ohlas:[4] NAHÁLKOVÁ, Jana 2012 [cit. 2013-04-29]. Tradičná strava počas výročných sviatkov v hornoliptovskej obci Východná. In Acta theologica et religionistica : internetový časopis doktorandov Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-7251. 2012 [cit. 2013-04-29], roč. 1, č. 2, s. 26. Dostupný na internete <http://www.unipo.sk/public/media/15888/Acta%20theologica%20et%20religionistica%202-2012.pdf>