Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Horňáková Anna (100%)
Názov:Ako komunikovať v cudzích jazykoch úspešne a efektívne
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2011
Rozsah:146 s.
ISBN:978-80-555-0377-6
Ohlas:[4] Záťaž laických rodinných opatrovateľov a syndróm vyhorenia. Košice : Equilibria, 2011, s. 94. ISBN 978-80-8143-000-8.
Ohlas:[4] Kvalita ovládania a vyučovanie cudzieho jazyka z pohľadu študentov. In Cudzie jazyky, odborná komunikácia a interkultúrne fenomény III : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie usporiadanej dňa 10. novembra 2011 ... [CD-ROM]. Prešov : Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove, 2012, s. 331. ISBN 978-80-89372-37-9.
Ohlas:[4] Kurz latinského jazyka pre zamestnancov na Prešovskej univerzite v Prešove. In Cudzie jazyky, odborná komunikácia a interkultúrne fenomény III : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie usporiadanej dňa 10. novembra 2011 ... [CD-ROM]. Prešov : Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove, 2012, s. 246. ISBN 978-80-89372-37-9.
Ohlas:[3] Bedeutung und Wichtigkeit der nonverbalen Kommunikation. In Sučasni doslidženňa z inozemnoji filolohiji. Vypusk 10 : zbirnyk naukovych prac. Užhorod : Užhorodskyj nacionaľnyj universytet, 2012, s. 302. ISBN 978-966-2668-24-7.
Ohlas:[4] Ako zlepšiť počúvanie s porozumením pri výučbe cudzieho jazyka v odbore ošetrovateľstvo. In Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve a v pôrodnej asistencii. Martin : Univerzita Komenského v Bratislave, Jeseniova lekárska fakulta v Martine, 2011, s. 34. ISBN 978-80-89544-00-4.
Ohlas:[3] Tvorivá osobnost v procesu edukace. In Quaere 2013 : vol. III : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů; 20.-24. května 2013, Hradec Králové, Česká republika [CD-ROM]. Hradec Králové : Magnanimitas, 2013, s. 1763. ISBN 978-80-905243-7-8.
Ohlas:[3] Odborná zdravotnícka komunikácia a anatomická nomenklatúra. In MMK 2017. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : recenzovaný sborník příspěvku z mezinárodní vědecké konference [CD-ROM]. Hradec Králové : Magnanimitas, 2017, s. 638. ISBN 978-80-87952-22-1.