Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2011042109034532
Kategória:ADE
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Autor, umelecký text a hodnoty v etike sociálnych dôsledkov
Zdroj:Parerga : miedzynarodowe studia filozoficzne
Lokácia:nr. 2 (2010), s. 143-154
ISSN:1730-0274