Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2011033010495934
Kategória:AAB
Autor:Paľa Gabriel (26%)
Autor:Jarab Jozef (20%)
Autor:Mierzwa Janusz (18%)
Autor:Tirpák Peter (18%)
Autor:Petruš Lukáš (6%)
Autor:Poláková Martina (6%)
Autor:Andrejčáková Petra (6%)
Názov:Vplyv médií na sociálne a kultúrne hodnoty súčasnosti II [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta, 2010
Rozsah:154 s.
ISBN:978-80-555-0290-8
Ohlas:[4] 2016. PAĽA, Gabriel. Masmédiá v službe a tvorbe univerzálneho spoločenstva. In Sacrum a príroda : od inter sanctos k Laudato si`. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016, s. 159. ISBN 978-80-555-1615-8.
Ohlas:[4] 2013. NOVÁKOVÁ, Silvia. Vplyv médií na život človeka a spoločnosti. In Acta theologica et religionistica : internetový časopis doktorandov Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-7251. 2013 [cit. 2017-03-21], roč. 2, č. 1, s. 112. Dostupný na internete <http://www.unipo.sk/public/media/17379/ATeR%201_2013.pdf>
Oblasť výskumu:020