Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2011032911115540
Kategória:AFD
Autor:Ali Taha Viktória (50%)
Autor:Sirková Michaela (50%)
Názov:Verejná správa - faktor transferu znalostí v regióne
Zdroj:Ekonomické aspekty v územnej samospráve [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej korešpondenčnej konferencie
Vydavateľské údaje:Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011
Lokácia:S. 5-11
ISBN:978-80-7097-863-4
Ohlas:[4] TEJ, Juraj 2011 [cit. 2012-04-25]. Správa a manažment. 2. preprac. a aktualiz. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2011 [cit. 2012-04-25], s. 149. ISBN 978-80-555-0476-6. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/FM/Tej2/index.html>
Ohlas:[1] BEDNÁROVÁ, L., PACANA, A., CHOVANCOVÁ, J. 2013. Environmental information as a key to solve a problem with polluted territories. In Ecology, economics, education and legislation : conference proceedings, volume II : 13th international multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2013 , ISSN 1314-2704. Sofia : STEF92 Technology, 2013, s. 139. ISBN 978-619-7105-05-6.
Ohlas:[3] KRYNSKI, Z., SZAFRAN, M. 2012. Wplyw sródkow pozyskanych z funduszy strukturalnych na rozwój infrastruktury obszarów wiejskich na przykladzie gminy Iwonicz-Zdrój i Zarszyn w latach 2004-2010. In Nowoczesne koncepcje finansowania dzialnosci gospodarczej. Rzeszów : Universytet Rzeszowski, 2012, s. 497. ISBN 978-83-7667-129-1.
Ohlas:[3] SMOLEń, Marek 2012. Efektywnosc projektów spoleczno-gospodarczych finansowanych z funduszy UE. In Nowoczesne koncepcje finansowania dzialnosci gospodarczej. Rzeszów : Universytet Rzeszowski, 2012, s. 565. ISBN 978-83-7667-129-1.
Ohlas:[1] DOBROVIC, J., KORAUŠ, A., DANCIŠINOVÁ, L. 2016. Sustainable economic development of Slovakia: Factors determining optimal tax collection. In Journal of security and sustainability issues, ISSN 2029-7017. 2016, vol. 5, no. 4, s. 533-544.