Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Suvák Vladislav (100%)
PrekladateľKalaš Andrej (0%)
Názov:Antisthenés
Vydavateľské údaje:Bratislava : Kalligram, 2010
Rozsah:308 s.
ISBN:978-80-8101-393-5
Ohlas:[6] Zo šera zabudnutia. In Romboid : literárnokritický mesačník, ISSN 0231-6714. 2011, roč. 46, č. 5, s. 87-89.
Ohlas:[6] Antisthenés. In Filozofia, ISSN 0046-385X. 2011, roč. 66, č. 6, s. 611-612.
Ohlas:[4] Antisthenov antihedonizmus. In Problém utrpenia v živote súčasného človeka. Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2011, s. 255. ISBN 978-80-557-0279-7.
Ohlas:[2] Antisthenis fragmenta = Antisthenove zlomky : úvodná štúdia, grécky a latinský text, slovenský preklad a komentár k zlomkom. In Filozofia, ISSN 0046-385X. 2014, roč. 69, č. 10, s. 894.
Ohlas:[2] Nad prekladmi Antishena alebo nie je preklad ako preklad. In Filozofia, ISSN 0046-385X. 2014, roč. 69, č. 10, s. 882.
Ohlas:[3] Antisthenis Fragmenta/Antisthenove zlomky. In Electryone [online], ISSN 2241-4061. 2015 [cit. 2015-07-01], vol. 3, no. 1, s. 43. Dostupný na internete <http://www.electryone.gr/?p=830>
Ohlas:[2] Diogenés: pes hľadujúci (sám v sebe) človeka. In Filozofia, ISSN 0046-385X. 2016, roč. 71, č. 2, s. 162.
Ohlas:[3] Antisthenes of Athens : texts, translations, and commentary. Ann Arbor : University of Michigan Press, 2015, s. 743. ISBN 978-0-472-11934-9.
Ohlas:[4] Diogenovský kynizmus ako spôsob života. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2015, s. 230.
Ohlas:[3] Antisthenis fragmenta (przeklad fragmentów z jezyka grieckiego na jezyk lacinski Andrej Kalaš, artykul wprowadzajacy i komentarze fragmentoňów Vladislav Suvák). In Prosopon : europeskie studia spoleczno-humanistyczne, ISSN 1730-0266. 2014, no. 7 (1), s. 207.
Ohlas:[2] Antisthenova "naturální ekonomie." Enkrateia a Hédoné optikou racionální volby. In Filozofia, ISSN 0046-385X. 2017, roč. 72, č. 7, s. 537-547.
Ohlas:[2] Antisthenes: Four studies. In Filozofia, ISSN 0046-385X. 2018, roč. 73, č. 2, s. 161-164.
Ohlas:[3] Popperova interpretace Antisthena - revize. In Aithér : časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice [online], ISSN 1803-7860. 2018 [cit. 2019-03-22], vol. 10, no. 19, s. 9, 28. Dostupný na internete <http://aither.eu/>
Ohlas:[1] Diogenis Fragmenta/Diogenove zlomky. In Filosofický časopis, ISSN 0015-1831. 2020, vol. 68, no. 1, s. 123-126.
Ohlas:[1] Popperův ahistorismus: případ peloponnéské války. In Pro-Fil : internetový časopis pro filosofii : an Internet Journal of Philosophy [online], ISSN 1212-9097. 2019 [cit. 2021-03-02], roč. 20, č. 1, s. 2-15. Dostupný na internete <https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/141780>