Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2011031810102107
Kategória:AFD
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:K poetologickej a estetickej "kontúre voľnosti" v českej poviedke 21. storočia
Zdroj:Kontúry voľnosti : typológia slovenských a českých literárnych textov na prelome 20. a 21. storočia z hľadiska lingvistiky, štylistiky, poetiky a genológie
Vydavateľské údaje:Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2010
Lokácia:S. 229-237
ISBN:978-80-8105-198-2
Ohlas:[4] MIHALKOVÁ, Gabriela 2011. Medzi poviedkou a románom. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, s. 122. ISBN 978-80-555-0346-2.