Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2011021809405940
Kategória:ADE
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Genologické sondy do slavistického literárneho priestoru
Zdroj:Slavica Litteraria : řada X
Lokácia:Roč. 13, č. 1-2 (2010), s. [97]-101
ISBN:978-80-210-5357-1
ISSN:1212-1509